نشانی:

دفتر مرکزی:

تهران،خیابان آزادی،دانشگاه صنعتی شریف،مجتمع خدمات فناوری شریف

 

کارگاه شماره 1:

 تهران،شهرک صنعتی چهار دانگه، خیابان هفده و نیم (اول فلز تراش)،پلاک 86

 

کارگاه شماره 2:

 

پست الکترونیک

info@atinegariran.com

اطلاعات تماس

مدیریت: مهندس محمدی 09126309811